فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir New reading through interaction
شابک : 978-964-6117-69-3موضوعات
English language - Readers

نویسنده
ويراستار : Seyyed Akbar Mirhassani
ويراستار : Hossein Farhadi

ناشر
زبانكده
قیمت پشت جلد : 4,900 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

Reading comprehension (I)  Seyyed Akbar Mirhassani (گردآورنده) .
Reading through reading general English for university students  Minoo Varzegar (نويسنده) . Hossein Farhadi (نويسنده) . Parviz Maftoon (نويسنده) .
Testing language skills: from theory to practice  Hossein Farhadi (نويسنده) . AbdolJavad Jafarpur (نويسنده) . Parviz Birjandi (نويسنده) .
English for the students of biology  Hossein Farhadi (نويسنده) .
English for the students of architecture  Hossein Farhadi (نويسنده) . Parvaneh Tavakoli (نويسنده) .
A course in language testing  AbdolJavad Jafarpur (نويسنده) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
English for the students of architecture  Hossein Farhadi (نويسنده) . Parvaneh Tavakoli (نويسنده) .
New reading through interaction  Seyyed Akbar Mirhassani (ويراستار) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
New reading through interaction  Seyyed Akbar Mirhassani (ويراستار) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
Reading skillfully: a general English textbook for university students  Seyyed Akbar Mirhassani (نويسنده) . Navid Rahmani (نويسنده) .
The grammar book for TOEFL  Hossein Farhadi (نويسنده) . Hajar Khanmohammad (نويسنده) . Fattaneh Sajadi (نويسنده) . Houra Hedayati (نويسنده) .
Research methods in applied linguistics 1 & 2  Hossein Farhadi (نويسنده) .
Reading skillfully: a prerequisite English textbook for university students  Seyyed Akbar Mirhassani (نويسنده) . Navid Rahmani (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

A basic English course for university students  Shiva Azadipour (نويسنده) .
The fifteenth character  Rosemary Border (نويسنده) . david Hine (نقاش) .
New reading through interaction  Seyyed Akbar Mirhassani (ويراستار) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
English for the students of fisheries  Mahmood Bahremand (نويسنده) . Mehran Yassemi (نويسنده) .
English for the students of industrial engineering: industrial safety  Mahmood MirTabatabaie (نويسنده) . Mohmmad FattahiMoghimi (نويسنده) .
English for the students of natural resources engineering  Mahmood Bahremand (نويسنده) . Ramezan Tahmasbi (نويسنده) . Ali Akbar Damavandi (نويسنده) .
English for the students of HVAC/R (heating, ventilation, air - conditioning & refrigeration)  Hassan Molavi (نويسنده) .
English for the students of insurance management  Venouss Davar (نويسنده) . Hojatollah Goodarzi (نويسنده) .
English for the students of mathematics  Mehdi Jafarzade (نويسنده) . Majid Mirmiran (نويسنده) .
Pride and prejudice  Jennifer Bassett (نويسنده) . Tricia Hedge (نويسنده) . Alison Baxter (نويسنده) .
Reading through reading general English for university students  Minoo Varzegar (نويسنده) . Hossein Farhadi (نويسنده) . Parviz Maftoon (نويسنده) .
English for the students of electrical engineering power/ electrotechnics  Jamaloddin Jalalipour (نويسنده) . Ramin DehdashtHeidari (نويسنده) .
Crack IELTS in a flash (speaking)  MohammadSadegh Bagheri (نويسنده) . S Nikpoor (نويسنده) . Seyed vahid Aryadoust (نويسنده) .
English for the students of Arabic (1 & 2)  MuhammadReza Rakhshanfar (نويسنده) .
English for the students of building construction: public work  Abbas Pishdad (نويسنده) .
English for students of physical education  Reza Alijanian (گردآورنده) .
The way poems are: a study of English poetry  سعيد الياسي‌بروجني (نويسنده) .
English for the students of mathematics  Masoud Nikoukar (نويسنده) . Khosro Sayhvand (نويسنده) .
Super sam  Craig Wright (نويسنده) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

New reading through interaction  Seyyed Akbar Mirhassani (ويراستار) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
IELTS speaking tests with answers & sample interviews  Hasan Iravani (نويسنده) .
New reading through interaction  Seyyed Akbar Mirhassani (ويراستار) . Hossein Farhadi (ويراستار) .
Reading skillfully: a general English textbook for university students  Seyyed Akbar Mirhassani (نويسنده) . Navid Rahmani (نويسنده) .
Reading skillfully: a prerequisite English textbook for university students  Seyyed Akbar Mirhassani (نويسنده) . Navid Rahmani (نويسنده) .


www.payane.ir - Reading comprehension (I)
شابک : 964-459-132-1
قیمت :  900 تومان

www.payane.ir - Reading through reading general English for university students
شابک : 978-964-459-014-6
قیمت :  7,500 تومان

www.payane.ir - Testing language skills: from theory to practice
شابک : 978-964-530-464-3
قیمت :  5,500 تومان

www.payane.ir - English for the students of biology
شابک : 978-964-459-492-2
قیمت :  1,750 تومان

www.payane.ir - English for the students of architecture
شابک : 978-964-459-969-9
قیمت :  3,000 تومان

www.payane.ir - A course in language testing
شابک : 978-964-455-286-1
قیمت :  3,100 تومان

www.payane.ir - English for the students of architecture
شابک : 978-964-459-741-1
قیمت :  4,000 تومان

www.payane.ir - New reading through interaction
شابک : 978-964-6117-68-6
قیمت :  8,600 تومان

www.payane.ir - New reading through interaction
شابک : 978-964-6117-67-9
قیمت :  4,500 تومان

www.payane.ir - Reading skillfully: a general English textbook for university students
شابک : 964-6117-32-5
قیمت :  5,800 تومان

www.payane.ir - The grammar book for TOEFL
شابک : 978-964-367-217-1
قیمت :  20,000 تومان

www.payane.ir - Research methods in applied linguistics 1 & 2
شابک : 978-964-387-637-1
قیمت :  4,100 تومان

www.payane.ir - Reading skillfully: a prerequisite English textbook for university students
شابک : 978-964-8175-96-7
قیمت :  1,100 تومان

x