فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir English for the students of social sciences ۱
شابک : 978-964-459-007-8موضوعات
English language - Textbooks for foreign speakers

نویسنده
نويسنده : Farhad Moshfeghi

ناشر
فرهاد توحيدي
قیمت پشت جلد : 2,250 تومان


توضیحات

ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

English for the students of social sciences (II)  Farhad Moshfeghi (نويسنده) . Akbar Afghari (نويسنده) . Maryam Beyad (ويراستار) .
English for the students of management  Farhad Moshfeghi (نويسنده) .
English for the students of criminal law and criminology  Farhad Moshfeghi (نويسنده) . Mahbod Iranitalab (ويراستار) .
English for the students of international law  Farhad Moshfeghi (نويسنده) . S Sadeghi Yarandi (ويراستار) .
English for the students of public law  Farhad Moshfeghi (نويسنده) .
English for the students of private law  Farhad Moshfeghi (نويسنده) . Farzad Sharifiyan (نويسنده) . MuhammadReza Rakhshanfar (ويراستار) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

Passages 2: workbook  Jack Croft Richards (نويسنده) . Chuck Sandy (نويسنده) .
English for the students of nursing  Alireza Kayhani (نويسنده) . Fakhrossadat Barekat (نويسنده) . Zahra Akbari (نويسنده) . Reza Torabi Godarzi (نويسنده) .
English for the students of mechanical engineering: design of solids  Jamaloddin Jalalipour (نويسنده) . The editorial staff of samt (ويراستار) .
Study skills: for students of English as a second language  Richard C Yorkei (نويسنده) .
English for the students of dentistry  Mohammad Hassan Tahririan (نويسنده) . Fereshteh Mehrabi (نويسنده) .
English for the students of fisheries  Mahmood Bahremand (نويسنده) . Mehran Yassemi (نويسنده) .
Grammar through patterns  Mehdi Khademzadeh (نويسنده) .
English for the students of agriculture (II)  Behrooz Azabdaftari (نويسنده) . Ibrahim Jodairi Salimy (نويسنده) . Zarik Melkonian (نويسنده) . Masoud Rahimpur (نويسنده) . Jonmari Yaghmaie (نويسنده) . Parviz Maftoon (ويراستار) .
Advanced vocabulary & idiom  B.J. Thomas (نويسنده) .
English for the students of chemical engineering  Nosratollah Ghiassee (نويسنده) . Kazem Mirjalili (نويسنده) . Mahshid Roshani (نويسنده) .
English for the students of agriculture  Behrooz Azabdaftari (نويسنده) . Ibrahim Jodairi Salimy (نويسنده) . Zarik Melkonian (نويسنده) . M Rahimpour (نويسنده) . J Yaghmaie (نويسنده) . Parviz Maftoon (ويراستار) .
English for the students of tourism and hotel management  Gholam Reza Kainy (نويسنده) . Maryam KhezriNejad (نويسنده) .
English for the students of mechanical engineering: manufacturing & production  Jamaloddin Jalalipour (نويسنده) .
English for the students of physical geography  Minoo Asjodi (نويسنده) . Shapur Gudarzinejad (نويسنده) .
English for the students of industrial management  Masoud Kasaee (نويسنده) .
English for the students of social sciences (II)  Farhad Moshfeghi (نويسنده) . Akbar Afghari (نويسنده) . Maryam Beyad (ويراستار) .
504 absolutely essential words  Murray Bromberg (نويسنده) . Julius Liebb (نويسنده) . Arthur Traiger (نويسنده) . Mohammad Reza Majidi (مترجم) . Ali Bahrami (مترجم) .
English for the students of midwifery  Mitra Ahmad Soltani (نويسنده) .
English for the students of automotive mechanics  Hamid Askari Kermani (نويسنده) .
Readings in psychology  Kianoosh Hashemian (نويسنده) .
English for the students of civil engineering  Mohammad Azmi (نويسنده) .
English for the students of animal science  Ibrahim Jodairi Salimy (نويسنده) . Hasan Edalat Namin (نويسنده) . S.M. Alavi Shoushtari (ويراستار) .
English for the students of humanities II  Ali Khazaiefar (نويسنده) . Gholamhossein Khavari (نويسنده) . Abbas Ali Rezai (نويسنده) .
English for the students of preschool and primary education  Mansour Koosha (نويسنده) .
English for the students of medicine (I)  Nasrin Shokrpour (نويسنده) . Fatemeh Fazeli (نويسنده) .
Testing language skills: from theory to practice  Hossein Farhadi (نويسنده) . AbdolJavad Jafarpur (نويسنده) . Parviz Birjandi (نويسنده) .
A study of Islamic texts in English translation (I)  Salar Manafi Anari (نويسنده) .
Reading for general English  Farideh Pourgive (نويسنده) . Ghaffar Tajalli (نويسنده) . Firouz Sadighi (نويسنده) . Mortaza Yamini (نويسنده) .
English for the students of Persian literature (II)  Akbar Afghari (نويسنده) .
English for the students of psychology  Hassan Rastegarpour (نويسنده) . MuhammadReza Rakhshanfar (ويراستار) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

راهنماي انگليسي براي دانشجويان رشته مديريت  فرهاد مشفقي (نويسنده) . فرهاد توحيدي (مترجم) .


www.payane.ir - English for the students of social sciences (II)
شابک : 978-964-459-006-1
قیمت :  3,000 تومان

www.payane.ir - English for the students of management
شابک : 978-964-459-239-3
قیمت :  3,000 تومان

www.payane.ir - English for the students of criminal law and criminology
شابک : 978-964-459-212-6
قیمت :  3,050 تومان

www.payane.ir - English for the students of international law
شابک : 964-459-248-4
قیمت :  1,450 تومان

www.payane.ir - English for the students of public law
شابک : 964-459-223-9
قیمت :  2,100 تومان

www.payane.ir - English for the students of private law
شابک : 964-459-311-1
قیمت :  2,200 تومان

x