/bookshop/book/3664/%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86-%D9%83%D8%B1%D9%8A%D9%85%0A.html
فرو ورود کاربران به سايت
ايميل
رمز عبور
ثبت نام کاربر جديد

رمز خود را فراموش کردم
 
www.payane.ir قرآن كريم
شابک : 9789646207004موضوعات
قرآن - ترجمه‌ها - فارسي

نویسنده
مترجم : بهاء‌الدين خرمشاهي
ويراستار : مسعود انصاري
ويراستار : مرتضي كريمي‌نيا

ناشر
دوستان
قیمت پشت جلد : 30,000 تومان


توضیحات

916 صفحه - رحلي (گالينگور) - چاپ 3 - 3300 نسخه
سال نشر: 1390
http://ketab.ir/ViewPdf.aspx?FileName=90613204ساير کتاب هاي نويسندگان اين کتاب :

قرآن كريم، همراه با ترجمه زير آيات  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . عثمان طه (خطاط) .
انديشه سياسي در اسلام معاصر  حميد عنايت (نويسنده) . بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) .
قرآن كريم  سيدعلي موسوي‌گرمارودي (مترجم) . بهاء‌الدين خرمشاهي (ويراستار) . سيدحسين صدرالحافظ (ويراستار) . حسين استادولي (ويراستار) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . هوشنگ نعمتي (مذهب) .
دانشنامه حقوق خصوصي  مسعود انصاري (نويسنده) . محمدعلي طاهري (نويسنده) .
فرهنگ البسه مسلمانان  راينهارت‌پيتران دزي (نويسنده) . حسينعلي هروي (مترجم) . بهاء‌الدين خرمشاهي (ويراستار) .
زمان در انگليسي  مسعود انصاري (نويسنده) .
زمان در انگليسي  مسعود انصاري (نويسنده) .
حافظ نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهيم كليدي، و ابيات دشوار حافظ  بهاء‌الدين خرمشاهي (نويسنده) .سایر کتاب ها در این موضوع این کتاب :

قرآن مجيد  عباس مصباح‌زاده (مترجم) . مهدي الهي‌قمشه‌اي (شارح) .
قرآن حكيم  طاهره صفارزاده (مترجم) . مصطفي اشرفي‌ (خطاط) .
قرآن مجيد  ناصر مكارم‌شيرازي (مترجم) . محمدحسين يزدي (خطاط) .
قرآن مجيد: فارسي  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم، همراه با ترجمه زير آيات  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . عثمان طه (خطاط) .
القرآن الكريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . احمد نيريزي (خطاط) .
قرآن كريم  سيدعلي موسوي‌گرمارودي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
القرآن الكريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . محمدسعيد اهري‌زاده (مذهب) .
قرآن كريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
القرآن الكريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . احمد نيريزي (خطاط) .
قرآن كريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . محمد طريقتي (نقاش) . سيدغلامعلي موسوي (خطاط) .
قرآن كريم  امير توحيدي (مترجم) . كاظم صادقانجفي (خطاط) .
قرآن كريم  ابوالفضل بهرام‌پور (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
القرآن الكريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  مشكيني (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن حكيم  طاهره صفارزاده (مترجم) .
قرآن مجيد  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . محمدسعيد اهري‌زاده (خطاط) .
قرآن كريم  سيدعلي موسوي‌گرمارودي (مترجم) . بهاء‌الدين خرمشاهي (ويراستار) . سيدحسين صدرالحافظ (ويراستار) . حسين استادولي (ويراستار) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . احمد نيريزي (خطاط) .
ترجمه روشنگر قرآن كريم  كريم زماني (مترجم) .
قرآن كريم  محمدكاظم معزي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . هوشنگ نعمتي (مذهب) .
قرآن كريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عثمان طه (خطاط) .
القرآن الكريم  مهدي الهي‌قمشه‌اي (مترجم) . عبدالرحيم افشاري‌زنجاني (خطاط) .سایر کتاب های منتشر شده توسط ناشر کتاب :

قرآن كريم، همراه با ترجمه زير آيات  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . عثمان طه (خطاط) .
قرآن كريم  بهاء‌الدين خرمشاهي (مترجم) . مسعود انصاري (ويراستار) . مرتضي كريمي‌نيا (ويراستار) . هوشنگ نعمتي (مذهب) .
جان شيفته: جلد اول و دوم  رومن رولان (نويسنده) . محمود اعتمادزاده (مترجم) .


www.payane.ir - قرآن كريم، همراه با ترجمه زير آيات
شابک : 9789646207318
قیمت :  55,000 تومان

www.payane.ir - انديشه سياسي در اسلام معاصر
شابک : 9789644870576
قیمت :  17,000 تومان

www.payane.ir - قرآن كريم
شابک : 9789644176968
قیمت :  50,000 تومان

www.payane.ir - قرآن كريم
شابک : 9789646207134
قیمت :  30,000 تومان

www.payane.ir - دانشنامه حقوق خصوصي
شابک : 9789649813967
قیمت :  35,000 تومان

www.payane.ir - فرهنگ البسه مسلمانان
شابک : 9789644459603
قیمت :  6,000 تومان

www.payane.ir - زمان در انگليسي
شابک : 9640006696
قیمت :  2,000 تومان

www.payane.ir - زمان در انگليسي
شابک : 9789640006696
قیمت :  2,800 تومان

www.payane.ir - حافظ نامه: شرح الفاظ، اعلام، مفاهيم كليدي، و ابيات دشوار حافظ

x